• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen "Zinloze Klaverbelasting sloopt werkgelegenheid in Noord-Holland"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van nu.nl (*) blijkt dat Tata Steel haar deuren zou kunnen sluiten als er een CO2-taks zou komen op de uitstoot van CO2, wat GroenLinks-voorman Jesse Klaver beoogd te bereiken via een initiatiefwetsvoorstel.

Volgens directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel worden de kosten dan zo hoog dat dit niet meer gecompenseerd kan worden door energiebesparingen:

"Als we inderdaad de Klavertaks zouden doorrekenen, dan zouden we 600 miljoen à 2 miljard euro aan belasting moeten betalen. Dat is meer dan ons verdienvermogen, dan zijn we technisch failliet."

Theo Henrar is niet de enige die grote kritiek heeft geuit op het idee om te komen tot een Klaverbelasting.

Zo liet voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW op 21 januari jongstleden optekenen in het radioprogramma 1op1 op NPO Radio 1:

“Jesse Klaver is levensgevaarlijk bezig. Hij staat te liegen en is straks verantwoordelijk voor 50.000 klimaatwerklozen. Hij verspreidt fake news.”

De PVV maakt zich grote zorgen om de nietsontziende heksenjacht die gaande is op CO2 met alle sociaal-economische gevolgen van dien.

Zo wil het Klimaatakkoord van Mark Rutte dat er in 2030 een CO2-reductie is van 49% en om dit te bereiken moeten ook bijna 8 miljoen woningen van het aardgas, wat volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar liefst 235 miljard Euro gaat kosten.

In het verlengde hiervan constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving in recent onderzoek dat maar liefst 900.000 huishoudens op termijn de energierekening niet meer kunnen betalen.

Burgers en bedrijven lijken het kind van de rekening te worden en dat voor maar 0,00007 graden minder opwarming, aldus Rob van Dorland van het KNMI.

Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Deelt u de mening van de heren Henrar en De Boer dat een Klaverbelasting dodelijk is voor de werkgelegenheid? Zo ja, bent u bereid zich als College keihard uit te spreken tegen dergelijke Klaverbelastingen om de Noord-Hollandse werkgelegenheid te beschermen? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van een Klaverbelasting voor de koopkracht van Noord-Hollandse burgers? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u aangeven welke Noord-Hollandse bedrijven last zouden ondervinden als een Klaverbelasting zou worden ingevoerd en hoeveel banen deze bedrijven vertegenwoordigen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u van mening dat het van de zotte is om burgers en bedrijven op te zadelen met torenhoge kosten om de CO2-uitstoot te verminderen, terwijl het KNMI aantoont dat het bijna geen effect heeft? Zo ja, bent u bereid Rutte te laten weten dat uw College op geen enkele wijze medewerking zal verlenen aan het Klimaatakkoord, aangezien de uitvoering tot een sociaal-economische catastrofe gaat leiden? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.nu.nl/economie/5724348/topman-tata-steel-staalconcern-moet-deuren-sluiten-bij-co2-belasting.html

 • Hits: 1072