• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Duidelijkheid inzake veiligheid Noord-Hollandse tunnels"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een bericht van De Limburger (*) valt te lezen dat het systeem dat stilstaande auto’s en spookrijders moet detecteren in de A73-tunnels bij Roermond op 19 november 2018 faalde toen een spookrijder vanaf de verkeerde kant de Roertunnel in reed met twee doden tot gevolg.

Uit het daarop volgende onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt dat het snelheidsdiscriminatiesysteem (SDS) in de Roertunnel niet werkte. Dat was overigens niet voor het eerst; ook in 2010 haperde het systeem toen een spookrijder de tunnel in reed.

Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV dat het dodelijke ongeluk onderzocht, geeft aan dat de operator tijdig de tunnel had kunnen sluiten, als zij bijtijds was gewaarschuwd. Dat was nu niet het geval, omdat de operators van de Roertunnel pas een telefoontje kregen van de verkeerscentrale in Helmond toen het al te laat was. De verkeerscentrale had namelijk niet in de gaten dat de spookrijder richting de tunnel reed.

Hoewel het hier gaat om een Limburgse aangelegenheid waarbij Rijkswaterstaat is betrokken, wil de Partij voor de Vrijheid graag weten hoe het staat met de veiligheid in Noord-Hollandse tunnels. Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Kunt u voor alle Noord-Hollandse tunnels aangeven (mits van toepassing) welk snelheidssysteem gebruikt wordt, hoeveel fouten er de afgelopen vijf jaar zijn geweest, wat de gevolgen van deze fouten waren en hoe de Noord-Hollandse cijfers afsteken t.o.v. cijfers van andere provincies? Graag een gemotiveerd antwoord en gegevens per jaar.

2) Kunt u aangeven of een rampscenario, zoals beschreven in de “Toelichting” ook bij Noord-Hollandse tunnels kan plaatsvinden? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Welke activiteiten heeft u deze collegeperiode ontplooid om de verkeersveiligheid m.b.t. snelheidssystemen zo sluitend mogelijk te krijgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181227_00085991/tunnelbeveiliging-a73-faalde-bij-frontaal-ongeluk-spookrijder

  • Hits: 1501