• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Vaststelling profielschets Commissaris van de Koning en aanbieden vastgestelde profielschets aan de Minister van BZK (PS-vergadering 12-9-2018)

Geachte Minister, Voorzitter, Statenleden en overige aanwezigen,

Er is aan de Fractievoorzitters van deze Staten gevraagd kort te spreken over hetgeen hun fractie echt belangrijk vindt aan de vereisten die staan in de profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning voor Noord-Holland.

De voorkeur van de fractie van de Partij voor de Vrijheid gaat uit naar een politiek onafhankelijk, onpartijdig persoon die boven de partijen staat. Dit om de controlefunctie van Provinciale Staten zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Iedere vorm van twijfel over de onafhankelijkheid van de CvdK moet voorkomen worden.

Het kan niet zo zijn dat dit soort functies louter uitgeoefend worden door bestuurders van bepaalde partijen.

Wij zoeken een CvdK en voorzitter van de Staten van Noord-Holland die in alle opzichten onfeilbaar is en op geen enkele wijze beticht kan worden van een vooringenomenheid die afbreuk doet aan de statuur van deze functie.

Ik dank u voor uw aandacht.

  • Hits: 1789