• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie "Oormerken Statenvoordrachten bij uitvoering EU-beleid" (PS-vergadering 9-7-2018)

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 juli 2018, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht Kaderbrief 2019 (VD-38),

Constaterende dat:

• Statenvoordrachten vaak in min of meerdere mate gebaseerd zijn op en uitvoering beogen van beleid van de Europese Unie (EU);
• dit niet altijd in één oogopslag duidelijk wordt, maar in de Statenvoordrachten is verwerkt.

Overwegende dat:

• burgers en andere geïnteresseerden in één oogopslag moeten kunnen zien of een Statenvoordracht beoogt EU-beleid uit te voeren.

Roept het College op om:

• bij Statenvoordrachten waar het in min of meerdere mate gaat om uitvoering van EU-beleid dit duidelijk aan te geven op het voorblad met een in het oog springende 'oormerk' met de woorden "Uitvoering van EU-beleid".

En gaan over tot de orde van de dag.

J.J.A.M. van Hooff
PVV N-H

  • Hits: 1006