• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Geen Erdoganborden langs provinciale en gemeentelijke wegen"

Het lid M. Deen (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van geenstijl.nl (*) op 16 juni 2018 valt te lezen en te zien dat langs Nederlandse wegen speciale (en in het Turks vertaalde) verkeersborden zijn geplaatst om Turkse mensen te wijzen op de Turkse presidentsverkiezingen die op 24 juni 2018 zijn gehouden.

De Partij voor de Vrijheid vindt het van de zotte dat er langs Nederlandse wegen speciale verkeersborden worden geplaatst om mensen te wijzen op verkiezingen die in een ander land worden gehouden en daarom wil ondergetekende aan het College de volgende vragen stellen:

1) Deelt u de mening dat niet aan de broodnodige integratie en assimilatie van minderheden in de Nederlandse en Noord-Hollandse samenleving wordt bijgedragen, als overheden (op welke manier dan ook) een faciliterende rol spelen m.b.t. verkiezingen in landen waar minderheden vandaan komen? Zo nee, waarom niet?

2) In welke Noord-Hollandse gemeenten hebben genoemde speciale verkeersborden gestaan, wat waren de exacte kosten voor het vervaardigen en plaatsen, en aan welke regelgeving hebben de borden voldaan om geplaatst te kunnen worden? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u bij betreffende gemeenten nagaan of deze specifieke borden in de toekomst vaker gebruikt zullen worden en of er andere buitenlandse verkiezingen zijn waar speciale borden voor worden gemaakt en geplaatst? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid, in het licht van de toelichting bij vraag 1, Noord-Hollandse gemeenten die genoemde verkeersborden hebben vervaardigd en geplaatst hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

5) Zijn genoemde verkeersborden ook door de provincie gemaakt en geplaatst langs provinciale wegen? Zo ja, kunt u dan aangeven op welke locaties, wat de exacte kosten voor het vervaardigen en plaatsen waren en aan welke regelgeving de borden hebben voldaan om geplaatst te kunnen worden? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Als bij vraag vijf een bevestigend antwoord van toepassing is, kunt u aangeven of deze specifieke borden in de toekomst vaker gebruikt zullen worden en of er andere buitenlandse verkiezingen zijn waar door de provincie speciale borden voor worden gemaakt en geplaatst? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Als genoemde borden door de provincie zijn geplaatst langs provinciale wegen, bent u dan, in het licht van de toelichting bij vraag 1, bereid dit in het vervolg niet meer te doen? Zo nee, waarom niet?

 

M. Deen
PVV Noord-Holland

 

BRON

(*) https://www.geenstijl.nl/5142493/ik-heb-een-tante-in-turkije/ 

 • Hits: 1712