• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Pilot naar combinatie Openbaar Vervoer met Doelgroepenvervoer in Schagen (PS-vergadering 11-6-2018)

Voorzitter,

Het onderwerp is actueel. Dat ook wat betreft dit punt "actueel" een rekbaar begrip is, dat kunnen we lezen in het memo van de SP. We zien een behoefte bij gemeenten, vervoerders en andere overheden om een dergelijk onderzoek op te starten, dit is wat ook duidelijk wordt uit de begeleidende brief. De WMO-raad in Schagen moet nog wel groen licht geven voor participatie in dit onderzoek. Afhankelijk van dit groene licht kan de PVV hiermee instemmen.

Wij realiseren ons dat het hier eigenlijk een gemeente aangelegenheid betreft maar steunen dit initiatief toch. Reden hiervoor is de belangrijkheid van de doelgroep en het feit dat de financiering door Connexion wordt gedragen.

Wij wijzen erop de suggesties van de SP ter harte te nemen. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede en voorkomt eventuele ongewenste herhalingen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek gaat de PVV een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van een pilot. Onder andere dient wat ons betreft goed bewaakt te worden dat de beoogde doelgroep zo optimaal mogelijk wordt bediend en dat dus ook mensen met een beperking makkelijk mee kunnen reizen.

Dank u wel.

Marco Deen PS 11 6 2018

  • Hits: 1454