• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "Provinciale en nationale vlag prominent in de Statenzaal"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 18 december 2017
Onderwerp: provinciale en nationale vlag prominent in de Statenzaal

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:
• het in de meeste parlementen al lang een goed gebruik is om een of meerdere vlaggen te plaatsen.

Overwegende dat:
• in de vergaderzaal van Provinciale Staten Noord-Holland, zowel de provinciale als de nationale vlag een mooie en duidelijke functie hebben als symbool van onze trotse provincie en natie;
• ook in de provincie Noord-Holland de nationale driekleur en de provinciale vlag een prominente plaats verdienen in de vergaderzaal van Provinciale Staten.

Roept het College op om:
• stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de vergaderzaal van de Provinciale Staten Noord-Holland, zowel de provinciale als de nationale vlag duidelijk zichtbaar worden geplaatst.

En gaan over tot de orde van de dag.

I. Bezaan      PVV N-H

  • Hits: 2195