• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Motie vreemd "In de bres voor btw-vrijstelling Waddenveren"

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 2 oktober 2017
Onderwerp: In de bres voor btw-vrijstelling Waddenveren

Motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:
• uit een arrest van het Europese Hof volgt dat Waddenveerboten geen ‘uitgaande zeeschepen’ zijn en dus geen recht hebben op het nultarief;
• de geldende btw-vrijstelling voor Waddenveerboten daarmee komt te vervallen;
• hierdoor de overtochten voor Texelse burgers en toeristen duurder worden.

Overwegende dat:
• het toerisme een belangrijke inkomstenbron en werkgever is voor Texel en de provincie Noord-Holland;
• de veerdienst voor de eilandbewoners beschouwd kan worden als een primaire levensbehoefte.

Roept het College op om:
• zo snel mogelijk contact op te nemen met de andere Waddenprovincies om al dan niet in IPO-verband te lobbyen bij staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu om waddenveerboten te vrijwaren van een verhoogd btw-tarief;
• hangende een maatwerkregeling voor (Wadden)veerboten, het bestaande btw-regime niet per 1 januari 2018 op te heffen.

En gaan over tot de orde van de dag.

I. Bezaan        PVV N-H
J.H. Leever     Ouderenpartij NH

  • Hits: 2197