• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Stemverklaring Benoeming PvdA-gedeputeerde dhr. Adnan Tekin (PS-vergadering, 12-12-2016)

Voorzitter,

De kwalijke insinuatie uwerzijds na een beleefd verzoek tot opheldering van onze fractie over de mogelijkheden tot een verklaring betreffende de ophanden zijnde benoeming van de heer Tekin tot Gedeputeerde, stelt onze fractie buitengewoon teleur en geeft blijk van een vooringenomenheid die een voorzitter onwaardig is.

Bij dezen de stemverklaring van de PVV zonder ons daarbij schuldig te maken aan door de voorzitter gevreesde ongrondwettelijke en discriminatoire uitlatingen.

Het is een rotsvaste en principiële overtuiging van de PVV dat dubbelpaspoorthouders geen plek horen te hebben binnen ons openbaar bestuur, laat staan in het centrum van de macht.

Daarbij zitten Turkse onderdanen in den vreemde per definitie in een voor ons land ongewenste positie aangezien de Turkse overheid actief en openlijk invloed uitoefent op Turken woonachtig buiten Turkije. Ook is de steun en sympathie van de heer Tekin voor het regime van Erdogan de PVV een doorn in het oog.

Derhalve zal de PVV tegen de benoeming van de heer Tekin stemmen.

  • Hits: 2721