• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Amendement "Jaarlijkse (tot en met 2020) provinciale bijdrage aan Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941"

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 14 november 2016
ter behandeling van statenvoordracht 53 , begroting 2017

besluiten aan het ontwerpbesluit toe te voegen:

1. Voor 2017 incidenteel een bedrag van 5000 euro toe te kennen aan de Stichting Comité herdenking Februaristaking 1941 en dit te dekken uit de post onvoorziene uitgaven van de begroting 2017;

2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om in de Kaderbrief 2018, 5000 euro per jaar, voor de jaren 2018 tot en met 2020 op te nemen en de middelen daarvoor te vinden.

Toelichting:

Dit amendement voorziet in het terugdraaien van de (met ingang van de herdenking in 2017) gestopte jaarlijkse provinciale bijdrage aan Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941.
Behalve de organisatie van de jaarlijkse herdenking, verstrekt het comité ook lespakketten aan middelbare scholen waarin de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog worden besproken.
Aangezien antisemitisme helaas nog altijd springlevend is in de Noord-Hollandse samenleving, mogen deze verschrikkingen nooit vergeten worden en moeten dan ook aandacht blijven krijgen door de herdenking en de lespakketten. Een jaarlijkse provinciale bijdrage van 5000 euro voor de jaren 2017 tot en met 2020, moet daaraan bijdragen.

I.A. Bezaan
PVV Noord-Holland

  • Hits: 3099