• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "PvdA-burgemeester Faber faciliteert straatjihad in Zaanstad!"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Sinds het Zaanse Raadslid Juliëtte Rot aanschoof bij het tv-programma Pauw op 8 september 2016 om haar verhaal te doen over straatterroristen in de wijk Poelenburg te Zaandam, gaat deze volksvertegenwoordiger gebukt onder bedreigingen en intimidatie op haar huisadres. Nadat media die daar getuige van waren vrijdag 9 september 2016 (*) daarover berichtten was het zondag 11 september weer raak (**).

Het Raadslid heeft aangifte gedaan, maar haar burgemeester, mw. Geke Faber (PvdA) laat haar ernstig in de steek door niets van zich te laten horen.
Zeer zorgelijk, aangezien mw. Faber niet alleen voorzitter is van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, maar ook van het Veiligheidsberaad dat het bestuurlijk platform is van alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s.

"Blijf met je handen van raadsleden af," riep Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, nog niet zo lang geleden. Bedreigingen van Raadsleden zijn helaas niet nieuw in Noord-Holland. Eerder werd een Haarlems Raadslid ernstig bedreigd en kreeg deze wél politiebescherming na haar uitspraken over de aanpak van Marokkaanse straatcriminelen die Haarlem onveilig maken.

“Raadsleden moeten ongehinderd hun democratische taken kunnen vervullen. Dat betekent ook dat zij lokale problematiek ter discussie moeten kunnen stellen. Elke vorm van bedreiging van raadsleden is onacceptabel”, aldus voorzitter Peter Otten van Raadslid.Nu.

De Partij voor de Vrijheid deelt volledig de mening van Raadslid.Nu en vindt de onzichtbaarheid van burgemeester Faber onacceptabel. Islamitisch straattuig hoort niet de baas te zijn op straat, maar de burgemeester.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

De Commissaris van de Koning ziet toe op de vijf Veiligheidsregio's binnen Provincie Noord-Holland, waaronder de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland waar burgemeester Geke Faber aan het roer staat.

1. Deelt u de mening dat de burgemeester van Zaanstad in haar taakuitvoering ernstig tekort is geschoten bij het beschermen van haar Raadslid mw. Rot, door vanuit het bevoegd gezag niet handhavend op te treden tegen de intimidatie en bedreiging door islamitische straatterroristen, sinds laatstgenoemde bij Pauw aanschoof en dat het nu eens tijd wordt voor ingrijpen tegen de straatjihad in Zaanstad? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Er bestaat een Stappenplan voor bedreiging van Raadsleden (***). In geval van bedreiging houdt dat in:
- Aangifte doen bij de politie; de politie is verplicht om in actie te komen;
- Informeren van de burgemeester; ook de burgemeester kan aangifte doen namens het Raadslid;
- Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
- In geval van (be)dreiging de Gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder; eventueel seniorenconvent/presidium/fractievoorzitters vertrouwelijk informeren;
- Afspraken maken over woordvoering media.

2. Kunt u aangeven waarom uitgerekend de voorzitter van genoemde Veiligheidsregio en het Veiligheidsberaad zich niet aan dit protocol hield? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Deelt u de mening dat burgemeesters die islamitische straatterreur niet wensen aan te pakken in feite de straatjihad ondersteunen en daardoor volstrekt ongeschikt zijn voor hun functie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Het protocol toezicht op de Veiligheidsregio's (****) zegt het volgende:
"De Commissaris des Konings (CdK) kan op grond van de Wet Veiligheidsregio's het bestuur van de veiligheidsregio een aanwijzing geven indien de taakuitvoering tekort schiet."

4. Is de Commissaris van de Koning bereid om een aanwijzing te geven aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, mw. Geke Faber, op grond van haar ernstig tekort schieten in haar taakuitvoering en daarmee faciliteren van islamitische straatterreur? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRONNEN:

(*) http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/26578353/__Tuig_zoekt_raadslid_thuis_op__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter  

(**) http://www.rtvnh.nl/nieuws/191542/raadslid-gentimideerd-door-hangjongeren-poelenburg-tijdens-interview 

Link naar handreiking bedreigingen:

(***) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/03/16/handreiking-van-maatregelen-in-geval-van-bedreigingen-met-agressie-en-geweld-tegen-burgemeesters-en-wethouders 

Link naar protocol toezicht Veiligheidsregio's:

(****) https://www.ivenj.nl/Images/protocol-toezicht-veiligheidsregios-ivenj-cvdk-ongetekend_tcm131-584520.pdf 

 • Hits: 2091