• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Vragen "Maak van Afsluitdijk geen kerstboom"

De leden I.A. Bezaan en M.S. Ludriks (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het Telegraafartikel “Miljoenenkunst op de Afsluitdijk” (*) van vrijdag 29 april 2016 komt naar voren dat de broodnodige opknapbeurt van de Afsluitdijk mogelijk hand in hand gaat met een kunstproject ter waarde van 13 miljoen euro.

Volgens de Friese gedeputeerde dhr. Sander de Rouwe wordt de Afsluitdijk “de meest sjieke oprijlaan ter wereld’’ en kwam vanuit de provincie Friesland naar buiten dat lichtkunstenaar dhr. Daan Roosegaarde de opdracht zou krijgen.

De provincie Noord-Holland zou net als de provincie Friesland maar liefst een half miljoen euro moeten gaan bijdragen aan het kunstproject.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de voorgenomen bijdrage van de provincie aan dit kunstproject, aangezien beschikbare financiële middelen door de al jaren durende economische crisis steeds schaarser worden en Noord-Holland waarschijnlijk in de toekomst nog genoeg uitdagingen krijgt op het gebied van hoogwaterbescherming en op het gebied van mobiliteit.

In deze tijden is een gesubsidieerd kunstproject ware geldverspilling.

Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat een dijk er moet zijn om zo goed mogelijk wateroverlast tegen te gaan en de mobiliteit dient te bevorderen en niet moet verworden tot een rariteit door er een kersboom van te maken? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat een bijdrage van maarliefst een half miljoen euro voor een kunstproject op een dijk, zeer onverstandig is in het licht van de al jaren durende economische crisis? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om de voorgestelde bijdrage van 500.000 euro in te trekken en te reserveren voor nog komende uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en ter verbetering van de mobiliteit? Zo nee, waarom niet?

I.A. Bezaan
PVV Noord-Holland 

M.S. Ludriks
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Miljoenenkunst op de Afsluitdijk” (Telegraaf, 29-4-2016)

  • Hits: 3188