Donaties

Steun de PVV!

We zijn met een prima team bezig om in de Provinciale Staten van Noord-Holland een zo goed mogelijk resultaat te bereiken op het gebied van economie, zorg, visserij, Noord-Hollandse cultuur, mobiliteit, wonen, milieu, water, ruimte en bestuur. Belangrijke onderwerpen, waar de PVV ook een duidelijk geluid vertolkt.

Om ons werk naar uw tevredenheid te kunnen uitvoeren in Noord-Holland, moeten we als fractie soms kosten maken die niet door het fractiebudget van de provincie worden gedekt. Daarom vragen wij u om een donatie te doen aan de PVV-fractie Noord-Holland.

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, hoe klein dan ook. 

U kunt uw bijdragen overmaken op:

ING-rekeningnummer NL12INGB0006987005 
t.n.v. stichting Steun PVV Noord-Holland

Namens de voltallige fractie van PVV Noord-Holland alvast hartelijk bedankt!