Nick Kaptheijns - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën en onze fractie schrok van wat we lazen.

Read More

Voorzitter, vandaag bespreken we de afspraken uit het Klimaatakkoord die de provincie raken en onze fractie zal het kort houden. Mijn collega heeft bij de begrotingsbehandeling immers ons standpunt al aardig uiteengezet.

Toekomstige generaties zullen met verbijstering op deze periode terugkijken, waarin o.a. de politiek, media en onderwijs aan een sektarische tunnelvisie leden. Wetenschap, natuurwetten, waarnemingen en berekeningen werden aan het begin van de 21ste eeuw zonder blikken of blozen ingeruild voor een goed gevoel en willen deugen.

Read More

Voorzitter, vandaag bespreken we de startnotities Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Zuid en u zult begrijpen dat onze fractie verre van enthousiast is.

Read More