Nick Kaptheijns - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 29 mei 2017
Onderwerp: Inventarisatie incidenten asielzoekers

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Datum: 27 juni 2016
Onderwerp: onjuist gebruik term “vluchtelingen” in provinciale documenten

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 14-12-2015
Onderwerp: Hetzelfde aantal stembureaus in alle Noord-Hollandse gemeentes voor het referendum op 6 april 2016 als tijdens reguliere verkiezingen

VOOR: PVV N-H

TEGEN: VVD, D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H

Read More