Nick Kaptheijns - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 28 september 2015
Onderwerp: Geen extra opvang voor asielzoekers in Noord-Holland

VOOR: PVV N-H

TEGEN: VVD, D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H

Read More