Menno Ludriks - spreekteksten

Voorzitter,

Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Alles moet tegenwoordig maar duurzaam. Terwijl de Nederlandse bevolking zich steeds meer zorgen maakt over immigratie, integratie en werk, lijkt men zich hier in de provincie vooral te bekommeren om duurzaamheid.

Read More

Voorzitter,

Over Windpark Havenwind hebben wij dezelfde vragen als bij Windpark Nieuwe Hemweg. Ook hier is de ‘lijnopstelling’ op zijn minst dubieus te noemen en vragen wij ons hier ook af of er geen potentieel gevaar in de buurt van de windmolens ligt.

Read More

Voorzitter,

Vandaag spreken we, als het goed is, over de laatste twee van zes nieuw te realiseren windparken op land. Iedereen blij, want ze worden namelijk geplaatst op een industriegebied. Ondanks dat de Omgevingsdienst aangeeft dat er geen gevoelige bestemmingen, zoals woningen, binnen 600 meter staan heeft mijn fractie toch wat bedenkingen over de gekozen locatie. De windmolens komen namelijk wel binnen 600 meter van bebouwing te staan, ondanks dat dit volgens het coalitieakkoord eigenlijk niet is toegestaan.

Read More