Menno Ludriks - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 8 februari 2016
Onderwerp: Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 9 november 2015
Onderwerp: Universitair onderzoek naar gevolgen windpark Westfrisia

Motie voordracht Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 9 november 2015
Onderwerp: Scheppen Formule 1 mogelijkheden Circuit Park Zandvoort

Motie vreemd aan de orde van de dag

Read More