Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we de Jaarstukken 2020 en de resultaten logen er weer niet om. Ook in 2020 heeft ons groene en linkse College veel belastinggeld van onze burgers over de balk gegooid.

Read More

Voorzitter, vandaag stelt Provinciale Staten de onderzoeksagenda (ROVT) Noord-Holland en Flevoland vast en zoals de PVV al eerder heeft aangegeven kan onze fractie zich vinden in de zes onderscheiden criteria waar ambities aan worden getoetst, zoals ‘haalbaarheid’, ‘zicht op financiering’ en ‘bestaande energie’.

Read More

Voorzitter, de PVV kan het kort houden bij dit agendapunt. Met de meeste zaken zijn wij akkoord, maar zoals ook aangegeven tijdens de commissievergadering heeft onze fractie moeite met de voorgenomen duurzaamheidsambities die voor 2030 moeten aansluiten bij het op omvallen staande Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Klimaatplan.

Read More