Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter, vandaag bespreken we de Kaderbrief 2022 die als basis moet gaan dienen voor de Programmabegroting 2022 die later dit jaar uitgebreid wordt besproken. Onze fractie zal het vandaag daarom kort houden.

Read More

Voorzitter, vandaag bespreken we de Jaarstukken 2020 en de resultaten logen er weer niet om. Ook in 2020 heeft ons groene en linkse College veel belastinggeld van onze burgers over de balk gegooid.

Read More

Voorzitter, vandaag stelt Provinciale Staten de onderzoeksagenda (ROVT) Noord-Holland en Flevoland vast en zoals de PVV al eerder heeft aangegeven kan onze fractie zich vinden in de zes onderscheiden criteria waar ambities aan worden getoetst, zoals ‘haalbaarheid’, ‘zicht op financiering’ en ‘bestaande energie’.

Read More