Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter,
Ook in 2020 wordt er helaas flink ingezet op de energietransitie en circulaire economie. Zo wordt met betrekking tot de energietransitie gekeken naar een mogelijke sluiting van kolencentrales en de ruimtelijke inpassing van zonne- en windenergie. Maatregelen die naar de mening van onze fractie waanzinnig en volstrekt onnodig zijn.

Read More

Voorzitter, we gaan het hebben over het nieuwe coalitieakkoord.

Er is in ieder alles aan gedaan om dit akkoord geen afspiegeling te laten zijn van de verkiezingsuitslag. En dat is redelijk gelukt.

Ook voor de VVD is de lokroep voor het pluche onweerstaanbaar aanlokkelijk geweest en zo zijn we gekomen tot een volledig links collegeā€¦

Read More

Voorzitter,

Het onderwerp is actueel. Dat ook wat betreft dit punt "actueel" een rekbaar begrip is, dat kunnen we lezen in het memo van de SP. We zien een behoefte bij gemeenten, vervoerders en andere overheden om een dergelijk onderzoek op te starten, dit is wat ook duidelijk wordt uit de begeleidende brief. De WMO-raad in Schagen moet nog wel groen licht geven voor participatie in dit onderzoek. Afhankelijk van dit groene licht kan de PVV hiermee instemmen.

Read More