Marco Deen - spreekteksten

Voorzitter,

Het onderwerp is actueel. Dat ook wat betreft dit punt "actueel" een rekbaar begrip is, dat kunnen we lezen in het memo van de SP. We zien een behoefte bij gemeenten, vervoerders en andere overheden om een dergelijk onderzoek op te starten, dit is wat ook duidelijk wordt uit de begeleidende brief. De WMO-raad in Schagen moet nog wel groen licht geven voor participatie in dit onderzoek. Afhankelijk van dit groene licht kan de PVV hiermee instemmen.

Read More

Voorzitter,

Geheimhouding van stukken is en blijft een hot issue in de provincie Noord-Holland. Dat bleek onlangs weer met de geheimhouding rond het hoofdpijndossier N23.
Aangaande dit dossier maakte de PVV-fractie een duidelijk statement om de commissie te verlaten. Omdat de PVV vindt dat er op te veel dossiers te gemakkelijk het stempel geheimhouding wordt geplakt!

Read More