Joost van Hooff - vragen

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) en het lid N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Read More

Het lid D.J. van der Sluijs (PVV), het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) en het lid M. Deen (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Read More

Het lid I. Bezaan (PVV) en het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Read More