Joost van Hooff - spreekteksten

Voorzitter, vandaag is het ja of nee tegen PMI en PMO. Ik begin met het PMO, mijn fractie heeft daar geen bezwaar tegen, dus wij stemmen voor voordracht 74. Ik heb wel wat opmerkingen over PMI.

Read MoreVoorzitter,

Vandaag besluiten wij over het PIP, het gedeelte tussen Laren en Hilversum.

Read More

Voorzitter,

M.b.t. de Kaderbrief het volgende:
Vorig jaar al door mij verwoord, mijn fractie blijft zich zorgen maken over de financiële positie na 2019 van de provincie. Ik stel PS dan ook voor om in 2017, 2018 eens goed te praten met elkaar over de financiële situatie NA 2020.

Read More