Joost van Hooff - spreekteksten

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, deze voordracht is het voorstel om de komende twee jaar (tot 2020) te investeren in het oplossen van de meest urgente fietsknelpunten op provinciaal en gemeentelijk gebied.

Read More

Voorzitter,

Mijn fractie steunt het verhogen van de exploitatiebijdrage met als doel een aantal verbeteringen/aanpassingen in het voorliggende concept vervoerplan te realiseren.
Kritische noot blijft wel dat wij de specifieke pilot Huizen m.b.t. deelfietsen niet kunnen steunen.

Read More

Voorzitter,

In de behandeling van de Kaderbrief in 2015 heeft mijn fractie de zorgen geuit die zij heeft over de financiële situatie van de provincie NH na 2020/2021.
De reservepotten zijn dan leeg en wat dan?

Read More