• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Statenvragen "Duidelijkheid inzake bomenkap PWN"

Het lid D.J. van der Sluijs (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van het Noordhollands Dagblad (*) op 5 december 2018 valt te lezen dat de Duinstichting aangifte heeft gedaan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) tegen PWN, omdat laatstgenoemde geen vergunning zou hebben aangevraagd bij de gemeente Bergen voor het kappen van een bos ten zuidwesten van Egmond Binnen in het Vogelwater gebied, waar de Van Oldenborghweg de Lageweg kruist.

PWN begrijpt deze stap van de Duinstichting niet:

“Wij zijn tot twee keer toe met mensen van de Duinstichting op locatie geweest om uit te leggen wat we gaan doen. We hebben het voor mijn idee netjes en onderbouwd uitgelegd en dit werk verder laten toetsen door de RUD. En nu dit”, aldus Projectmanager Niels Hogeweg

De Projectmanager laat wel weten dat PWN en de provincie begrijpen dat er zorgen leven om de grote hoeveelheden duinbossen die in een keer worden gekapt. Tevens zal er door PWN een extern bureau worden ingehuurd om haar aanpak te laten bekijken en dat rapport nog een keer door de RUD te laten toetsen.

De Partij voor de Vrijheid begrijpt de zorgen van de Duinstichting en wil onder andere graag duidelijkheid over de gang van zaken. Daarom stelt ondergetekende de volgende vragen aan het College:

1) Kunt u aangeven waarom de RUD tot het oordeel kwam dat er geen kapvergunning nodig was in deze casus? En deelt GS deze mening? Zo ja, waarom? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u een lijst meesturen bij de beantwoording van deze vragen waarin alle locaties staan waar bomen zijn gekapt met of zonder vergunning, en hoeveel compensatie plaatsvindt voor de gekapte bomen (waar relevant)? Graag en gemotiveerd antwoord.


D.J. van der Sluijs
PVV Noord-Holland


BRON

(*) “PWN kapte groot bos zonder vergunning” (Noordhollands Dagblad, 5-12-2018)