• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Spreektekst Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (PS-vergadering 12-11-2018)

Voorzitter, het Eindconcept omgevingsvisie NH 2050 is gereed en vandaag kunnen we hier met zijn allen over debatteren. Een visie is mooi voorzitter, maar gemeenten hebben natuurlijk ook de omgevingswet en de daaraan gekoppelde Algemene Maatregelen van Bestuur waar zij zich aan dienen te houden en die in tegenstelling tot dit document wel concreet zijn.

Vervolgens komt de provincie met een provinciale omgevingsvisie die weer extra regeldruk op gemeenten legt, welke toch al tot over hun oren in het werk zitten met de WMO, gemeentelijke fusies, enzovoort. Waar halen zij nog de capaciteit en de tijd vandaan om alles te regelen?

In de visie staan veel vaagheden voorzitter, ik zal enkele noemen. Bijvoorbeeld: ”De provincie streeft naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid”. Wat moet ik onder een evenwichtige balans verstaan? Daar kan je alle kanten mee op en verschaft dan ook weinig duidelijkheid aan de gemeenten. En streven naar is mooi, maar weinig concreet.

Verder, onder het kopje ‘Sturingsfilosofie’ op blz. 11 staat te lezen: “Vanuit een groot vertrouwen in initiatiefnemers en andere overheden zijn we terughoudend met het opstellen van regels”.

Mijn fractie vindt het prachtig dat er veel vertrouwen is vanuit de provincie naar de gemeenten. Vertrouwen is goed, maar controle is beter zal elke boekhouder roepen. Gaat de provincie überhaupt nog wel handhaven bij overtredingen? Of gaat de provincie net als Hollands Kroon overbodige en betuttelende regels schrappen? Zo ja, dan zal mijn fractie dat met genoegen tegemoetzien.

Ook vallen zinnen als “Voldoende ruimte voor nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen” en “Goede bereikbaarheid van natuur- en recreatiegebieden” op in het document. Wanneer is er voldoende ruimte of spreken we van een goede bereikbaarheid? Het is niet tot weinig concreet. Kortom, het document is doorspekt van vaagheden. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Het maakt het voor de oppositie in elk geval onmogelijk om de coalitie te toetsen.

Voorzitter, het document is onderverdeeld in acht hoofdthema’s en op een aantal van deze hoofdthema’s wil ik graag ingaan.

Zoals ook vorig jaar al door mijn fractie is aangehaald, is de omgevingsvisie eigenlijk een verkapte energietransitie. En wat mijn fractie betreft op dat punt, eigenlijk visieloos. Men staat niet open voor energievoorzieningen die echt een bijdrage leveren aan onze energiebehoefte en het is gebaseerd op aannames voor wat betreft het klimaat.

De kosten die het met zich meebrengt zijn niet te overzien, maar zijn naar verwachting verschrikkelijk hoog en komen op het bordje van de burgers. En mijn fractie kan zich niet voorstellen dat dat een hoofdambitie van de provincie is.

Voorts vinden wij het een gemiste kans dat de provincie niet inzet op kernenergie waarbij het onderzoeken van een Thorium Molted Salt Reactor grote mogelijkheden biedt. Minister Wiebes heeft vorige week geroepen dat kernenergie pas een optie is na 2030. Dat betekent dat wij 12 jaar moeten wachten om met die discussie te beginnen. Wij vinden dat onverantwoord, meneer de voorzitter.

Voorzitter, al miljarden jaren verandert het klimaat op deze aarde en dat zal het hoogstwaarschijnlijk ook nog wel miljarden jaren doen. Elke dag is het klimaat een beetje anders. In de afgelopen millennia is het op aarde warmer geweest dan nu, maar ook kouder. De atmosfeer heeft in die tijd zelfs meer CO2 bevat dan nu, maar ook minder.
Nooit is er een relatie aangetoond tussen temperatuur op aarde en CO2. Dat alles berust slechts op aannames van het IPCC en dichter bij huis het KNMI. Hiervan getuigd ook deze omgevingsvisie.

Dat het klimaat verandert is duidelijk en dat je je daar dan tegen moet beschermen ook. Het is dan ook slimmer om aan bescherming te doen, in plaats van CO2 aan de atmosfeer te onttrekken. Als de provincie dijken wil versterken en water opvangen in nattere periodes om te kunnen gebruiken in drogere periodes, dan kan mijn fractie dat ondersteunen. Maar dat staat voor mijn fractie los van opwarming van de aarde. Want dat doet het al 20 jaar niet. Sterker nog, de temperatuur is zelfs iets afgenomen.

Voorzitter, ik kan nog uren doorgaan over de energietransitie als dat nodig is, maar helaas heb ik daar de tijd niet voor, dus laat ik het hier nu even bij.

Verder vindt mijn fractie het punt burgerparticipatie heel belangrijk. In de visie is daar helaas weinig tot niets over te lezen. Wij hadden graag gezien dat de provincie daar handvaten voor had gegeven. Nu moet elke gemeente zelf het wiel gaan uitvinden.

Tot zover mijn inbreng.

Ik dank u voor uw aandacht.